Giới thiệu về Công Ty TNHH DV – BV Đại Thiên Phú

Công Ty TNHH DV – BV Đại Thiên Phú là Công ty dịch vụ bảo vệ hàng đầu Việt Nam với gần 400 Mục tiêu bảo vệ trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), Ngân hàng phát triển Mêkông (MDB), Tập đoàn đầu tư và phát triển Việt Nam (VID) và các doanh nghiệp, khu công nghiệp lớn… trên phạm vi cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty liên tục tuyển dụng nhiều nguồn nhân lực bảo vệ vào làm việc tại các mục tiêu trên địa bàn cả nước. Địa chỉ liên hệ: – Trụ sở chính:

Hình ảnh của Công Ty TNHH DV – BV Đại Thiên Phú (M-SECURITY)